Školení BOZP, požární ochrany a havarijního plánování Hradec Králové

Zajistíme kvalifikované školení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a havarijního plánování s využitím moderních vzdělávacích přístupů a audiovizuálních prezentací. Školení probíhá vždy na pracovištích klientů.

V oblasti školení nabízíme:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO

 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO

 • Školení řidičů referentských vozidel

 • Odborná příprava požárních hlídek

 • Školení ohlašovny požáru

 • Školení práce ve výškách'

 • Školení řidičů manipulačních vozíků (VZV) základní i opakované

 • Školení vazačů břemen základní i opakované

 • Školení jeřábníků základní i opakované

 • Školení práce na stavbě

 • Školení práce nakládání s chemickými látkami

 • Školení obsluhy křovinořezů

 • Školení obsluhy plynových zařízení

 • Školení první pomoci

 • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech havarijní připravenosti
Rychlý kontakt

Aktuality