img1 img3 img2

BTS - BOZP a požární ochrana Hradec Králové

BTS - Bezpečnostně technická služba Vám nabízí komplexní služby v oblastech: BOZP - bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, havarijní plánování, školení BOZP a požární ochrany.

BOZP Hradec Králové

Působíme lokalitách Hradec Králové, Pardubice, střední Čechy, vždy v rámci celého kraje. V rámci BOZP provádíme odborné zpracování koncepce bezpečnosti a hygieny práce včetně programu preventivní a kontrolní činnosti v oblasti hodnocení rizik činností a profesí
BTSBOZP Hradec Králové

Bezpečnost práce a hygiena

V oboru bezpečnost práce a hygiena realizujeme zpracování odpovídající dokumentace, vypracování směrnic a bezpečnostních předpisů pro jednotlivé obory činnosti, profese pracovníků a využívaná strojní a mechanizační zařízení.

Požární ochrana

Další významnou oblastí našeho působení je požární ochrana. Nabízíme zpracování a stálou aktualizaci dokumentace požární ochrany, organizační směrnice pro řízení PO, požárních řádů a interních směrnic k PO.
BTSPožární ochrana Hradec Králové, Pardubice

Technik požární ochrany

Součástí požární ochrany je provádění odborné činnosti technika požární ochrany (Z-TPO-35/2003), preventivních požárních prohlídek pracovišť

Požární ochrana – další činnosti

Dále děláme v PO zařazení provozovaných činností do kategorií, konzultační poradenství, uvádění nových technologií do provozu, periodická školení a odborné přípravy pracovníků v oblasti PO.

Školení BOZP, požární bezpečnosti a havarijného plánování

Nabízíme také školení BOZP, požární ochrany a havarijního plánování. Školení vždy probíhají u klientů, a to s využitím moderních přístupů i potřebných technologií.
BTS - školení BOZP a další

Rychlý kontakt

Aktuality