Havarijní plánování Hradec Králové

Havarijní plánování jako souhrn opatření, vytvářející havarijní připravenost firmy nebo subjektu k řešení mimořádných událostí, vzniklých v důsledku technických a technologických havárií, ale i v důsledku působení přírodních živlů a následnému vzniku těchto havárií

V oblasti havarijního plánování nabízíme:

Prevence havárií

Zpracování havarijních plánů možných závažných havárií, přípravu prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na závažné havárie.

  • vnitřní havarijní plány
  • havarijní plány vodního hospodářství a ochrany vod před závadnými látkami
  • havarijní plány ochrany ovzduší pro případy poruch a nehod u technických zařízení

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Zpracování směrnice pro nakládání s obaly zajištění a zpracování bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel, školení, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Rychlý kontakt

Aktuality