O firmě - BTS - Bezpečnostně technická služba

  • Firma zahájila svoji činnost v roce 1995. V oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a havarijního plánování působíme již od poloviny devadesátých let

  • Ověřené reference aktivních klientů – Služby BOZP, PO a HP poskytujeme v rámci dlouhodobých vztahů s klienty. Většina našich zákazníků je s námi již více než 5-10 let. Dokážeme zajistit kvalitní služby širokému spektru klientů od nejmenších administrativních firem až po největší průmyslové závody se složitou problematikou bezpečnosti práce.

  • Standard dodávky služeb pro firmy všech velikostí a sektorů – Naše služby BOZP, PO a HP dodáváme ve formě standardizovaného systému. Systém je neustále rozvíjen a garantuje maximální kvalitu služeb bezpečnosti práce a požární ochrany.

  • Naše řady tvoří pracovníci, kteří se již dříve zabývali profesionálně problematikou řízení v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a pracovní personalistiky.

  • Všechny činnosti jsou zajišťování s maximální odborností a v plném souladu s legislativními požadavky pro uvedené oblasti.

  • Ve své škole řidičů motorových manipulačních vozíků zajišťuje komplexní přípravu žadatelů a jejich přezkoušení.

  • Pomoc a radu nabízíme i v oblasti osobní personalistiky. 
Rychlý kontakt

Aktuality